Wie zijn wij?

Sinds 1990 is de Anton Dreesmann leerstoel voor Retailmarketing een academisch kennis instituut van en voor retailers, die actief zijn in Nederland. Op dit moment wordt de leerstoel mogelijk gemaakt door 42 formules. Samen wordt er naar gestreefd om een toonaangevend universitair kennisinstituut te zijn voor bedrijven uit de food en non-food retail.

Wat doen wij?

De stichting stelt als universitair kennisinstituut de volgende doelstellingen centraal:

  • Het aanbieden van wetenschappelijk en praktijkrelevant onderwijs aan studenten van de universiteit en het verrichten van onderzoek in retail;
  • Het uitdragen van de ontwikkelde kennis richting de bedrijven en medewerkers die lid zijn van de Anton Dreesmann leerstoel;
  • Het creëren van een professioneel platform voor onderzoek en opleiding ten behoeve van executives in de retail.