Onderwijs

Universiteiten

Universiteit van Amsterdam (UvA)

Op de UvA worden drie vakken gegeven: één bachelorvak en twee mastervakken. In de bacheloropleiding wordt het vak Retailmarketing gegeven waarin de basis wordt gelegd voor de retail kennis op basis van het strategisch -en tactisch retailmarketingmodel.

Zowel in de voltijdmaster als de deeltijdmaster worden vakken verzorgd. In de voltijdopleiding worden de mastervakken Retail Strategy & Marketing en Cases in Retail gegeven. Retail Strategy & Marketing is gericht op studenten die zich in de laatste fase van hun studie bevinden. Het vak bestaat uit hoor- en werkcolleges waarbij studenten gedurende het gehele vak werken aan een case voor een retailer. Alle hoorcolleges bestaan uit een theorie-college en een praktijkcollege van een gastdocent. Het vervolgvak Cases in Retail kent een selectieprocedure waarbij de beste studenten worden toegelaten. Tijdens de interactieve sessies brengen de studenten de opgedane kennis uit Retail Strategy & Marketing direct in de praktijk voor een retailer middels casestudies.

Jaarlijks ronden ruim 200 studenten deze vakken succesvol af.

Rijksuniversiteit Groningen (RuG)

Aan de Rijksuniversiteit Groningen verzorgt Prof. Dr. Corine Noordhoff als bijzonder hoogleraar het mastervak Retailmarketing: Strategy & Analytics. Corine is in 2021 benoemd aan de Anton Dreesmann Leerstoel en combineert haar academische werk aan de RUG met haar baan bij A.S. Watson Benelux, het bedrijf achter (o.a.) de formules Kruidvat, Trekpleister en ICI PARIS XL.

Retailmarketing wordt gevolgd door studenten die de Master Marketing óf de Master of Data Science volgen. Tijdens de verschillende colleges delen sprekers uit de praktijk regelmatig hun visie en kennis op het gebied van retail. Jaarlijks ronden ruim 160 (inter)nationale studenten dit vak op een succesvolle manier af.


Inauguratie Corine Noordhoff

Op vrijdag 19 april 2024 vierden wij de feestelijke inauguratie van Corine Noordhoff aan de Rijksuniversiteit Groningen. Met haar inspirerende oratie in het historische Academiegebouw aanvaardde zij officieel haar bijzondere leerstoel in Retail Marketing.

Tijdens de inauguratie gaf Corine haar oratie getiteld "Future Retail Ready". Corine benadrukte de uitdagingen waarvoor retailers staan, zoals stijgende operationele kosten en de noodzaak om schulden af te lossen die tijdens de COVID-19-pandemie zijn opgelopen. Ze sprak ook over de veranderende consumentengedragingen, met een toenemend gebruik van technologieën zoals generatieve AI en een grotere nadruk op duurzaam consumeren. Corine lichtte toe hoe retailers kunnen overleven en zich kunnen aanpassen door snel in te spelen op de veranderende behoeften van klanten en sterke klantrelaties te onderhouden.

Vervolgens sloten we deze bijzondere gelegenheid af met een diner waarbij vrienden, familie en collega-retailers aanwezig waren om deze mijlpaal te vieren.

Het was een prachtige dag en wij zijn trots dat Corine haar expertise zal inzetten om de retailsector door toekomstige uitdagingen en kansen te leiden!

Hogescholen

In samenwerking met drie hogescholen wordt met ingang van collegejaar 2023-2024 het gezamenlijke vak Digital & Tech Strategy in retail gegeven. Het vak wordt ontwikkeld met Avans Hogeschool, De Haagse Hogeschool en de NHL Stenden Hogeschool. Vanaf september 2023 kunnen de eerste studenten dit keuzevak volgen en zal dit op een centrale plek voor alle studenten gegeven worden. Het vak is een combinatie van theorie- en praktijkcolleges, waarbij retailers als gastdocenten lessen verzorgen. Het wordt een case-based onderwijsvorm waarbij de studenten telkens een hele dag onderwijs hebben.